Löneadministration

Löneadministration

För företag som saknar en egen löneavdelning kan vi bistå med löneadministration. Vi ser till att dina medarbetare får rätt lön i rätt tid. Vi har erfarenhet av och kunskap i de största löneprogrammen på marknaden och kan enkelt anpassa oss efter dina önskemål och behov.

För företag som saknar en egen löneavdelning kan vi bistå med löneadministration. Vi ser till att dina medarbetare får rätt lön i rätt tid. Vi har erfarenhet av och kunskap i de största löneprogrammen på marknaden och kan enkelt anpassa oss efter dina önskemål och behov.

Vi kan fungera som er externa löneavdelning och bistå med löpande löneadministration och lönehantering. När vi får ett uppdrag inom lönehantering läser våra konsulter in sig på de avtal och regler som gäller för den branschen generellt och för ert företag specifikt för att vara väl insatta och förberedda när arbetet börjar.

Exempel på vad vi erbjuder i vår löneadministrationstjänst:

  • Löneberedning
  • Utbetalningar
  • Bokföringsunderlag
  • Utläggsredovisning
  • Arbetsgivardeklarationer
  • Lönebesked digitalt eller i pappersform

Behöver du hjälp med lönehantering på företaget?


Kontakta oss

0651-209 90
info@sjolunds.com